سنگ و سبو

سنگ و سبو

این جا صرفاً
ثبت خاطرات
خانواده
شخصی
و
.
.
.

...
...
نویسنده

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

از ما گفتن:
هیچ هیجانی مثل شرکت مستقیم تو جلسه های حضوری نمی شه. آدم پای مناظره فقط حرص می خوره. فضای مجازی سکته می کنه. اما حضوری یه چیز دیگه است.
هرچند کم کم زمان این لذت داره تموم می شه(قانون مند باشید) اما گفتم  نصیحتی باشه واسه سالای بعد...

«امشب تا دوازده توی خیابان های شیراز داشتیم تبلیغ چهره به چهره می کردیم. انصاف می دهم که درک سیاسی مردم نسبت به سال 88 خیلی بیش تر شده است. احساسات هنوز هست اما می توان منطقی صحبت کرد...همان اول بحث به بچه های طرفدار روحانی می گفتیم ما نه کاری به خدا داریم نه اخرت و نه پیغمبر...سه دلیل بیاورید تا به روحانی رای بدهیم... حرف می زدیم. با آرامش. . .با حوصله.البته همه ی این ها توسط میم اداره می شد. او خیلی توی بحث ید طولایی داشت. با یک گروه از دانشجوهای سکولار :) بحثمان شد. ده نفری بودند. ملت هم دور و بر ما ایستاده بودند...کلی حرف زدیم. یقین داشتیم که قانع نمی شوند...اما منطقی بودن حرف هایمان را پذیرفتند و در آخر هم بغلمان کردند و رفتند. اول خیلی شر و شور داشتند. اما هرچه می گفتند جواب منطقی می شنیدند...حرف هایمان یادشان می ماند. 

بعد رفتیم چهار راه زند. بعد رفتیم پارامونت...بحث گرم می شد. .. توی مسیر هم طرفداران روحانی بود و هم رئیسی. همه جور آدمی هم بود. با منطق بی منطق ...ولی کسی قصد کتک زدن کسی را نداشت. کسی هم چندان توهین نمی کرد...جو آرامی بود.

به هر کس می رسیدیم می گفتیم سه دلیل بیاور تا به روحانی رای بدهیم. بعد بحث گرم می شد.

.

.

.

شب خوبی بود. 

پانوشت: خوشحالم. همین. نه که مطمئن باشم رئیسی رای می آورد. نه. چون هیچ چیزی معلوم نیست. خوشحالم که دیدم مردم درکشان بالا رفته و من هم اگر جزو همین مردم باشم شاید توانسته باشم کمی درک سیاسی ام را بهتر کنم.»

۱ نظر ۲۸ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۶:۰۰
چهارمی

به نقل از خلوت از گزیده...


۲ نظر ۲۴ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۱:۳۲
چهارمی
از جمعیت ۱۱نفره رای دهنده تنها نتیجه گیری به دست اومده اینه که مثل چهار سال پیش به آقای روحانی رای ندهند. 
از جمعیت نوپای خانواده زهرا کوچولو طرفدار آقای هاشمی طبا...(هاشنی) 


۱ نظر ۲۳ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۹:۱۶
چهارمی